M. Markwat, onze grootvader, wil de lezer meenemen in een leven in afhankelijkheid van de Heere. Hij schrijft over zijn persoonlijke wandel met God die gepaard is gegaan met veel geestelijke worstelingen. Ook heeft hij voor de jongeren het leven tijdens de tweede wereldoorlog beschreven. Als lezer wordt u aangespoord om in afhankelijkheid van de Heere Jezus te (leren) leven.

 

Opbrengst is voor het zendingswerk van de fam. Willemsen in Taiwan.

Prachtige Joodse muziek gespeeld door het Tehilla ensemble o.l.v. Ilia Belianko. De stukken die zij spelen bestaan uit o.a. Joodse gebeden b.v. het Avinu Shebashamayim, aangevuld met bekende Joodse liederen b.v. de Exodus Song en Shir L'Shalom en Joodse psalmen. Het ensemble bestaat uit viool (Willemien Veldman, Hilliene van Schootbruggen en Marlene Meesters), cello (Frank Linschoten), contra bas (Marysia Drapacka), klarinet (Tineke van der Meulen), fluit (Martine Linschoten), piano( Marcel van der Poel) en kleine slaginstrumenten zoals een tamboerijn (Ellis van Leeuwen). De hoorn (Pier de Jong) speelt de hoofdrol op deze cd.

 

Opbrengst is voor het zendingswerk van de fam. Willemsen in Taiwan.