Gebed

We leven vanuit het vertrouwen dat onze hemelse Vader voorziet in alles. Hij is degene die geeft en neemt. We leven ook vanuit het geloof dat God krachtig werkt op het gebed. We hebben uw gebed nodig. Wilt u ons een vaste plaats (gaan) geven in uw gebedstijd?

Ook kunt u zich opgeven voor ons maandelijks dank- en gebedsbericht waarin we binnen een besloten groep gedetailleerde informatie met u delen. Wilt u zich hiervoor opgeven? Dat kan via contact of bij de gebedscoördinator, Henk de Kruijf: henkdk@solcon.nl. We houden ons van harte aanbevolen! Het is erg bemoedigend om te weten dat u voor ons bidt.


Financiën

Wilt u ons werk sponsoren? Hartelijk dank! 

Eenmalige gift via IDEAL (klik op deze link)

Structurele gift via automatische incasso (klik op deze link)

Bij 'werker/project' staat onze persoonlijke accountcode al vooringevuld: L13130G.

Ook is het mogelijk om via de hieronder staande QR-code een gift over te maken. De bovenstaande accountcode is dan ook al vooringevuld.

 

Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om rechtstreeks een gift over te maken naar het volgende rekeningnummer: NL36 INGB 0000 4932 96 t.n.v. OMF Nederland o.v.v. L13130G gevolgd door uw postcodehuisnummer (bijv. L13130G 6717WS11; de code is gekoppeld aan fam. Willemsen en via uw PC+huisnr. kan indien nodig correspondentie plaatsvinden.)

Eenmalige gift (via IDEAL)

Structurele gift (automatische incasso)

Voor structurele support kunt u het onderstaande formulier downloaden, invullen en opsturen naar het hieronder vermelde adres. Dit formulier is geen toestemming voor automatische incasso. Mocht u ons structureel willen ondersteunen, dan vragen we u de automatische incasso zelf in gang te zetten, of de bovenstaande QR-code of websitelink te gebruiken.

Toezeggingskaart Fam. Willemsen

Stuur het ingevulde formulier naar: 

I. Vermeij (penningmeester TFT)

Springerstraat 11, 6717 WS Ede

Of email naar: penn.willemsen@gmail.com