Gebed

We leven vanuit het vertrouwen dat onze hemelse Vader voorziet in alles. Hij is degene die geeft en neemt. We leven ook vanuit het geloof dat God krachtig werkt op het gebed. We hebben uw gebed nodig. Wilt u ons een vaste plaats (gaan) geven in uw gebedstijd?

Ook kunt u zich opgeven voor ons maandelijks dank- en gebedsbericht waarin we binnen een besloten groep gedetailleerde informatie met u delen. Wilt u zich hiervoor opgeven? Dat kan via contact of bij de gebedscoördinator, Henk de Kruijf: henkdk@solcon.nl. We houden ons van harte aanbevolen! Het is erg bemoedigend om te weten dat u voor ons bidt.


Financiën

Wilt u ons werk sponsoren? Hartelijk dank!

Eenmalige gift via IDEAL (klik op deze link)

Structurele gift via automatische incasso (klik op deze link)

Als u gericht aan ons wilt geven klik dan op 'werker/project' en vul vervolgens onze persoonlijke accountcode in: L13130G.

Ook is het mogelijk om via QR-code een gift over te maken. De bovenstaande accountcode is dan al ingevuld.

Eenmalige gift

Structurele gift

Daarnaast kunt u voor structurele ondersteuning het onderstaande formulier downloaden en opsturen.

Toezeggingskaart Fam. Willemsen

Stuur het ingevulde formulier naar: 

I. Vermeij (penningmeester TFT)

Springerstraat 11, 6717 WS Ede

Of email naar: penn.willemsen@gmail.com