OMF staat voor Overseas Missionary Fellowship. 

Ruim 150 jaar geleden begon OMF onder de naam China Inland Mission. In Nederland stond de organisatie ook bekend als het Overzees Zendings Genootschap. Hudson Taylor is de oprichter van OMF. Toen hij 21 jaar oud was vertrok hij als zendeling naar China. In de jaren daarna zijn honderden zendelingen hem gevolgd. Een kenmerkende uitspraak van Hudson Taylor is: ‘Je kunt de Heere wel te weinig vertrouwen, maar nooit teveel’. Hij leefde uit geloof. Gebed was zijn krachtigste wapen om de inwoners van China voor Christus te winnen. Daarnaast was hij er stellig van overtuigd dat zending effectiever zou zijn wanneer er een zekere aanpassing aan de cultuur zou zijn. Dus kleedde hij zich als een Chinees en liet een haarvlecht groeien. Ondanks dat hij veel vrucht zag op zijn werk, zag hij zichzelf als niet meer dan een dienaar van de altijd getrouwe God.

In de jaren ’50 van de vorige eeuw werden alle zendelingen uit China gezet. Dit vanwege de communistische omwenteling. De zendelingen verspreidden zich over heel Zuidoost-Azië, het huidige werkgebied van OMF.  Eerst om te werken onder Chinese bevolkingsgroepen. Later ook onder lokale bevolkingsgroepen. Zo’n 50 jaar geleden werden vanuit Nederland de eerste mensen uitgezonden via OMF.

 

De volgende basisprincipes kenmerken OMF:

 

VERTROUWEN OP GOD
Wij zijn van God afhankelijk en wij vertrouwen dat Hij voorziet in alles wat wij nodig hebben. Gebed vormt daarom het uitgangspunt van ons leven en werk.

 

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID
Wij waarderen de diversiteit die God ons binnen OMF gegeven heeft. Wij komen uit ruim dertig verschillende landen, beslaan meerdere generaties en hebben diverse (kerkelijke) achtergronden. Wij respecteren elkaar en zetten ons in om samen te werken en onze eenheid in Christus te bewaren.

 

TOERUSTING VAN ZENDINGSWERKERS
Wij leven en werken allemaal vanuit dezelfde missie. Om zo effectief mogelijk te kunnen werken leggen wij nadruk op de geestelijke gezondheid en de ontwikkeling van de talenten en (professionele) bekwaamheden van onze zendingswerkers.

 

ONBEREIKTE BEVOLKINGSGROEPEN
Wij richten ons op onbereikte bevolkingsgroepen (in moeilijk toegankelijke gebieden) en onbereikte sociale groepen. Wij durven biddend risico´s te nemen en volharden in de taak die God ons gegeven heeft.

 

VEREENZELVIGING
Wij identificeren onszelf met de lokale bevolking en passen onze levensstijl op hen aan. Elke religie en elke cultuur vraagt namelijk om een andere stijl van zending.

 

LOKALE BESLISSINGEN
Ons organisatiebeleid staat altijd in dienst van het werk op het zendingsveld. Wij bepalen onze strategieën niet van bovenaf, maar doen dat in samenwerking met de zendingswerkers op het veld.

 

SAMENWERKING
In Nederland werken wij samen met kerken om zendingswerkers uit te zenden naar Oost-Azië, en met organisaties die hetzelfde doel nastreven. Ook in Oost-Azië werken wij samen met lokale kerken en organisaties om de bevolking te bereiken.